Cách đặt báo thức Windows 10

1. Gõ “alarm” vào hộp tìm kiếm của Windows. 2. Nhấp vào biểu tượng “Alarms & Clock“. 3. Nhấp vào nút cắm để thêm thời gian báo thức mới. Bạn cũng có thể chọn một…

So sánh 7Zip – WinRAR – WinZip

Một phần quan trọng của cuộc sống số hiện này là những thư mục nén, những thư mục này khi nén lại sẽ giảm được phần nào đó dung lượng và giúp hệ thống của…

Tắt ứng dụng Cortana

Theo Microsoft, Cortana là trợ lý ảo giúp bạn trong nhiều tác vụ. Cortana đã từng có thể tắt đi ở phiên bảng trước kia, nhưng tính năng này bị loại bỏ ở bản cập…