Kích hoạt Office 365 – Office 2019 trên…

Kích hoạt Office 365 – Office 2019 trên webiste cơ bản nhưng thương xuyên anh em kỹ thuật và người dùng gặp khó khăn. Bài viết dựa trên 1 tình huống thực tế. Trong 1…

Microsoft Teams – Công cụ mạnh mẽ cho…

Microsoft Teams là gì? Microsoft Teams được biết tới như một ứng dụng Doanh nghiệp trong gói Office 365 Business Premium. Microsoft Teams cung cấp cho các nhà quản lý, các Group làm việc &…