//Tổng hợp phím tắt trên Microsoft Teams

Tổng hợp phím tắt trên Microsoft Teams

Tổng hợp phím tắt trên Microsoft Teams

Để sử dụng Teams nhanh chóng và chuyên nghiệp, bạn không thể không biết phím tắt trên Microsoft Teams. Các phím tắt này sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và tăng hiệu suất làm việc của bạn lên đáng kể. Thay vì phải mò mẫm tìm kiếm các chức năng cần dùng trong hệ thống Menu chức năng. Blog.SMNET chia sẻ cùng bạn tổng hợp phím tắt trên Microsoft Teams sử dụng trên máy tính Windows 10 hoặc nền web.

Phim tat tren teams
Microsoft Teams – Công cụ số 1 cho cộng tác, làm việc nhóm

Phím tắt chung

Thao tác cần thực hiện Phím tắt trên ứng dụng Phím tắt trên Web
Hiển thị phím tắt Ctrl+Dấu chấm (.) Ctrl+Dấu chấm (.)
Đi tới Tìm kiếm Ctrl+E Ctrl+E
Hiển thị lệnh Ctrl + dấu gạch chéo (/) Ctrl + dấu gạch chéo (/)
Đi tới Ctrl+G Ctrl+Shift+G
Bắt đầu chat mới Ctrl+N Alt trái + N
Mở Cài đặt Ctrl + dấu phẩy (,) Ctrl + dấu phẩy (,)
Mở Trợ giúp F1 Ctrl+F1
Đóng Esc Esc
Phóng to Ctrl + dấu bằng (=) Không có phím tắt
Thu nhỏ Ctrl + dấu trừ (-) Không có phím tắt

Phím tắt trong điều hướng

Thao tác cần thực hiện Phím tắt trên ứng dụng Phím tắt trên Web
Mở Hoạt động Ctrl+1 Ctrl+Shift+1
Mở Chat Ctrl+2 Ctrl+Shift+2
Mở Nhóm Ctrl+3 Ctrl+Shift+3
Mở lịch Ctrl+4 Ctrl+Shift+4
Mở Cuộc gọi Ctrl+5 Ctrl+Shift+5
Mở Tệp Ctrl+6 Ctrl+Shift+6
Đi tới mục danh sách trước đó Alt trái + phím mũi tên lên Alt trái + phím mũi tên lên
Đi tới mục danh sách tiếp theo Alt trái + phím mũi tên xuống Alt trái + phím mũi tên xuống
Chuyển nhóm đã chọn lên trên Ctrl + Shift + phím mũi tên lên Không có phím tắt
Chuyển nhóm đã chọn xuống dưới Ctrl + Shift + phím mũi tên xuống Không có phím tắt
Đi tới phần trước đó Ctrl+Shift+F6 Ctrl+Shift+F6
Đi tới phần tiếp theo Ctrl+F6 Ctrl+F6

Phím tắt trong nhắn tin

Thao tác cần thực hiện Phím tắt trên ứng dụng Phím tắt trên Web
Đi tới hộp soạn thảo C C
Mở rộng hộp soạn thảo Ctrl+Shift+X Ctrl+Shift+X
Gửi (hộp soạn thảo mở rộng) Ctrl+Enter Ctrl+Enter
Đính kèm tệp Ctrl+O Ctrl+Shift+O
Bắt đầu dòng mới Shift+Enter Shift+Enter
Trả lời chuỗi R R
Đánh dấu là quan trọng Ctrl+Shift+I Ctrl+Shift+I

Phím tắt trong cuộc họp và cuộc gọi

Thao tác cần thực hiện Phím tắt trên ứng dụng Phím tắt trên Web
Chấp nhận cuộc gọi video Ctrl+Shift+A Ctrl+Shift+A
Chấp nhận cuộc gọi thoại Ctrl+Shift+S Ctrl+Shift+S
Từ chối cuộc gọi Ctrl+Shift+D Ctrl+Shift+D
Bắt đầu cuộc gọi thoại Ctrl+Shift+C Ctrl+Shift+C
Bắt đầu cuộc gọi video Ctrl+Shift+U Ctrl+Shift+U
Bật/tắt tiếng Ctrl+Shift+M Ctrl+Shift+M
Bật/tắt video Ctrl+Shift+O Không có phím tắt
Bật/tắt chế độ toàn màn hình Ctrl+Shift+F Ctrl+Shift+F
Đi tới thanh công cụ chia sẻ Ctrl+Shift+Dấu cách Ctrl+Shift+Dấu cách

Bạn có thể tìm hiểu và khai thác tối đa Teams cùng các ứng dụng như Windows 10, Office 365, Microsoft 365 từ Blog.SMNET. Hãy thường xuyên ghé trang của chúng tôi để cập nhật những gì mới nhất từ Microsoft nhé.

Nguồn: Thuthuat.Hourofcode.vn