//Tắt smartscreen windows 10 thật đơn giản.

Tắt smartscreen windows 10 thật đơn giản.

Windows SmartScreen là một tính năng được tích hợp từ Windows 8. Đây là một tính năng khá hữu ích nhưng hoàn toàn có thể tắt smartscreen windows 10 một cách an toàn.

Windows SmartScreen là tính năng kiểm tra độ an toàn một file hoặc ứng dụng có thể gây hại trên hệ thống Windows 10. Tính năng này được tích hợp từ Windows 8. Khi người dùng chạy một file hoặc ứng dụng lạ không rõ nguồn gốc, Windows sẽ tiến hành chặn quyền truy cập của ứng dụng này và hiện lên bảng hỏi rằng người dùng có muốn tiếp tục sử dụng hay không.

Việc xuất hiện nhiểu lần có thể gây khó chịu cho nên người sử dụng có thể chủ động tắt smartscreen windows 10 mà không làm ảnh hưởng đến hệ thống.

Hướng dẫn

  1. Vào thanh Start của Windows, tìm ” Windows Defender Security Center ”
    1 2

2. Chọn mục  “App & browser control”  trong thanh công cụ của Windows Defender Security Center để tiếp tục
2 3

3. Tại mục”Check apps and files”, lựa chọn “OFF” để tắt smartscreen windows 10. Bạn có thể tắt smartscreen dành cho 2 ứng dụng nữa là Microsoft Edge và Windows Store bằng cách tương tự.

3 2

Đã xong, bây giờ bạn đã hoàn thành việc tắt smartscreen windows 10, ứng dụng này hoàn toàn có thể bật trơ lại với thao tác cũ, bạn chỉ cần chọn lại nút “WARN” để chúng hoạt động bình thường.


tắt smartscreen windows 10

Hướng dẫn tắt smartscreen windows 10