Windows File Recovery giúp khôi phục các file…

Đây là ứng dụng chính chủ của Microsoft được phát hành miễn phí trên Windows Store. Và đúng như cái tên, nó cho phép chúng ta khôi phục lại các tập tin đã vô tình bị xoá như ảnh,…