//Sửa file hosts trong macOS

Sửa file hosts trong macOS

Cách Sửa file hosts trong macOS

MacOS cũng giống như windows, sử dụng file hosts để cung cấp địa chỉ IP cho một tên miền mà không cần máy chủ DNS, khi bạn truy cập 1 website, thì thông tin sẽ được truy vấn ở file hosts trước, nếu không có, máy tính mới gửi thông tin tới DNS server

Hướng dẫn sửa file hosts trên macOS

Xem thêm sửa file hosts trên windows

Cách 1, tìm và sửa file hosts trong thư mục etc

Chọn Go => Go to folder

Nhập vào /etcOK

kéo file hosts ra desktop (copy)

mở file hosts với trình soạn theo Textedit

thêm nội dùng cần vào

Xong copy file hosts lại vị trí cũ, chọn chép đè, MacOS sẽ yêu cầu nhập mật khẩu của bạn

Ok như vậy là xong

Cách 2: sử dụng terminal

Mở terminal và chạy lênh sau:

sudo nano /private/etc/hosts

nhấn enter và nhập mật khẩu của máy tính

Thêm nội dung

nhấn phím Ctrl + X rồi nhấn phím Y để đồng ý lưu lại nội dung mới cho file hosts

Ok như vậy là xong

5/5 - (5194 bình chọn)