//Sự khác biệt giữa tường lửa phần cứng và tường lửa phần mềm

Sự khác biệt giữa tường lửa phần cứng và tường lửa phần mềm

Tường lửa, cả phần cứng và phần mềm, đều giúp bảo vệ máy tính khỏi tin tặc và các mối đe dọa trực tuyến khác, bằng cách chặn những phần dữ liệu nguy hiểm tiếp cận hệ thống.

Trong khi tường lửa phần cứng cung cấp sự bảo vệ toàn mạng khỏi các mối đe dọa bên ngoài, thì tường lửa phần mềm được cài đặt trên từng máy tính có thể kiểm tra dữ liệu chặt chẽ hơn và chặn các chương trình cụ thể gửi dữ liệu lên Internet.

Trên các mạng có mối quan tâm bảo mật cao, việc kết hợp cả hai loại tường lửa này cung cấp một mạng lưới an toàn hoàn chỉnh hơn.

Tường lửa phần cứng

Tường lửa phần cứng nằm giữa mạng máy tính cục bộ và Internet. Tường lửa sẽ kiểm tra tất cả dữ liệu từ Internet, truyền các gói dữ liệu an toàn, đồng thời chặn những gói nguy hiểm tiềm tàng.

Để bảo vệ mạng đúng cách mà không cản trở hiệu suất, tường lửa phần cứng yêu cầu thiết lập từ chuyên gia và do đó có thể không phải là giải pháp khả thi cho các công ty không có bộ phận CNTT riêng.

Tuy nhiên, đối với các doanh nghiệp có nhiều máy tính, việc có thể kiểm soát an ninh mạng từ một thiết bị duy nhất giúp đơn giản hóa công việc.

Tường lửa phần mềm

Tường lửa phần mềm được cài đặt trên các máy tính cá nhân trên mạng. Không giống như tường lửa phần cứng, tường lửa phần mềm có thể dễ dàng phân biệt giữa các chương trình trên máy tính.

Điều này cho phép chúng để dữ liệu vào một chương trình trong khi chặn chương trình khác. Tường lửa phần mềm còn có thể lọc dữ liệu được gửi, cũng như phản hồi từ xa đối với các yêu cầu gửi đi. Nhược điểm chính của tường lửa phần mềm cho doanh nghiệp là chúng yêu cầu cài đặt, cập nhật và quản trị trên mỗi máy tính cá nhân.

Router

Để chia sẻ kết nối Internet giữa nhiều máy tính, router phải phân biệt phần dữ liệu nào cần chuyển đến máy tính nào. Quá trình phân tách dữ liệu hoạt động như một loại tường lửa: Nếu dữ liệu không mong muốn xuất hiện, router sẽ không xác định nó thuộc về bất kỳ máy tính nào và loại bỏ nó ngay.

Mức bảo vệ này đáp ứng đầy đủ cho việc sử dụng tại nhà. Cùng với tường lửa phần mềm, nó đủ bảo vệ cho nhiều mạng doanh nghiệp không yêu cầu bảo mật cao. Tuy nhiên, các router thường thiếu những tùy chọn và tính năng nâng cao mà tường lửa phần cứng chuyên dụng cung cấp.

Kết hợp các loại tường lửa

Sử dụng một tường lửa phần mềm duy nhất cùng với router hoặc tường lửa phần cứng sẽ tăng cường bảo mật mạng mà không gây ra bất kỳ vấn đề tương thích nào. Tuy nhiên, sử dụng nhiều tường lửa phần mềm có thể gây ra xung đột, cản trở việc hoạt động đúng cách.

Các doanh nghiệp rất quan tâm đến bảo mật mạng có thể kết hợp nhiều tường lửa phần cứng, giảm thiểu mọi điểm yếu trong mỗi mạng, nhưng điều này đòi hỏi việc thiết lập cẩn thận từ chuyên gia để tránh sự không tương thích và chặn dữ liệu hợp pháp.

Xem thêm: 11 phần mềm tường lửa miễn phí đáng dùng nhất

5/5 - (5194 bình chọn)