//[MacOS] Khắc phục lỗi “… is Damaged and can’t be opened”

[MacOS] Khắc phục lỗi “… is Damaged and can’t be opened”

lỗi “… is Damaged and can’t be opened”

khi chạy phần mềm thì báo lỗi kiểu như là ” … is Damaged and can’t be opened ….. cancel or move to trash “

Để khắc phục các bạn mở terminal lên, chạy lệnh sau:

xattr -cr [đường dẫn tới ứng dụng bị lỗi .app]

xattr -cr , tiếp theo từ applications, kéo app bị lỗi vào cửa sổ terminal và nhấn enter

nhập mật khẩu của bạn và enter

Thử mở lại ứng dụng nhé

5/5 - (5194 bình chọn)