//Làm thế nào để thay đổi mật khẩu trong Windows 10

Làm thế nào để thay đổi mật khẩu trong Windows 10

9 2754061437578080.1 2754061437578080

Để thay đổi / đặt mật khẩu.

1. Nhấp vào nút Bắt đầu ở dưới cùng bên trái màn hình của bạn.

How to Change Your Password in Windows 10

2. Nhấp Cài đặt từ danh sách ở bên trái.

How to Change Your Password in Windows 10

3. Chọn Tài khoản.

How to Change Your Password in Windows 10

4. Chọn Tùy chọn đăng nhập từ menu.

How to Change Your Password in Windows 10

5. Nhấp vào Thay đổi bên dưới Thay đổi mật khẩu tài khoản của bạn.

How to Change Your Password in Windows 10

6. Để thay đổi mật khẩu, bạn phải đăng nhập bằng mật khẩu tài khoản Microsoft hiện tại của mình. Nhập mật khẩu của bạn vào ô. Nhấp vào Đăng nhập.

How to Change Your Password in Windows 10

7. Microsoft sẽ gửi cho bạn một mã mới để thay đổi mật khẩu của bạn thông qua số điện thoại được liên kết với tài khoản của bạn. Nhập bốn số cuối của số điện thoại của bạn để xác minh số đó là số chính xác. Bấm phím Enter.

How to Change Your Password in Windows 10

8. Bạn sẽ nhận được mã trên điện thoại của mình. Nhập mã.

9. Một trang mới sẽ hướng dẫn bạn nhập mật khẩu cũ và sau đó nhập mật khẩu mới. Nhập lại mật khẩu mới. Bấm phím Enter.

How to Change Your Password in Windows 10

Nếu bạn thấy thông báo này thì bạn đã thay đổi mật khẩu thành công!

How to Change Your Password in Windows 10

Thay đổi mật khẩu của bạn thành mã PIN

1. Thực hiện theo các bước từ 1 đến 4 để thay đổi mật khẩu hiện tại của bạn ở trên.

2. Trong tùy chọn Đăng nhập, nhấp vào Thêm dưới mã PIN.

How to Change Your Password in Windows 10

3. Để thay đổi mật khẩu, bạn phải đăng nhập bằng mật khẩu tài khoản Microsoft hiện tại của mình. Nhập mật khẩu của bạn vào ô. Nhấp vào Đăng nhập.

How to Change Your Password in Windows 10

4. Nhập một mã pin mới vào ô đầu tiên và nhập lại vào ô thứ hai. Nhấp vào OK. Bây giờ bạn có thể sử dụng ghim này để đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn.

How to Change Your Password in Windows 10

Thay đổi mật khẩu của bạn thành mật khẩu hình ảnh

1. Làm theo các bước 1-4 dưới Thay đổi mật khẩu hiện tại của bạn ở trên.

2. Trong Tùy chọn đăng nhập, nhấp vào Thêm bên dưới Mật khẩu hình ảnh.

How to Change Your Password in Windows 10

3. Nhập mật khẩu tài khoản Microsoft của bạn để xác minh đó là tài khoản của bạn. Nhấp vào OK.

How to Change Your Password in Windows 10

4. Nhấp vào Chọn Ảnh. Chọn ảnh từ tệp của bạn.

How to Change Your Password in Windows 10

5. Nhấp vào Sử dụng ảnh này nếu bạn thích hoặc nhấp vào Chọn ảnh mới nếu bạn không thích. Bạn có thể kéo ảnh của bạn để định vị nó theo cách bạn muốn.

How to Change Your Password in Windows 10

6. Bạn sẽ phải thiết lập ba cử chỉ sẽ trở thành một phần của mật khẩu hình ảnh của bạn. Với con trỏ của bạn, vẽ đường hoặc vòng tròn phối hợp với ảnh của bạn. Tôi truy tìm ba cái gai trên đỉnh của bức tượng tự do mà tôi thấy trên các đường phố của New York.

How to Change Your Password in Windows 10

Nếu bạn thấy thông báo này thì bạn đã tạo thành công mật khẩu hình ảnh của mình! Ảnh này sẽ hiển thị khi bạn đăng nhập vào tài khoản Microsoft của mình. Chỉ cần truy xuất lại cử chỉ của bạn và bạn sẽ được đăng nhập.

How to Change Your Password in Windows 10