//Kiện toàn Ban chỉ đạo thúc đẩy nghiên cứu phát triển công nghệ thông tin di động 6G

Kiện toàn Ban chỉ đạo thúc đẩy nghiên cứu phát triển công nghệ thông tin di động 6G  • Nam miền Bắc


  • Nữ miền Bắc


  • Nữ miền Nam


Bộ TT&TT vừa kiện toàn Ban chỉ đạo thúc đẩy nghiên cứu phát triển công nghệ thông tin di động 6G. Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng làm Trưởng Ban chỉ đạo. Hai Phó trưởng Ban là Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng và Thứ trưởng Phan Tâm.

Kiện toàn Ban chỉ đạo thúc đẩy nghiên cứu phát triển công nghệ thông tin di động 6G

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, nhiệm vụ của Ban chỉ đạo là nghiên cứu, đề xuất với các cấp có thẩm quyền về chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách tạo môi trường pháp lý, thúc đẩy nghiên cứu, phát triển về tiêu chuẩn, ứng dụng, an toàn thông tin, sản xuất và thương mại hóa thiết bị, dịch vụ thông tin di động 6G tại Việt Nam.

Ngoài ra, Ban chỉ đạo còn có nhiệm vụ nghiên cứu, đóng góp vào hoạt động của các tổ chức quốc tế như ITU, APT, 3GPP, … trong hoạt động nghiên cứu – phát triển tiêu chuẩn công nghệ thông tin di động 6G trên cơ sở hỗ trợ , tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất thiết bị và triển khai thương mại dịch vụ thông tin di động 6G cho doanh nghiệp Việt Nam.

Trên cơ sở đó đề ra lộ trình nghiên cứu, sản xuất và thương mại hóa thiết bị 6G; lộ trình thử nghiệm và thương mại hóa dịch vụ 6G; giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam trong sản xuất và thương mại hóa thiết bị, dịch vụ 6G.

Ban Chỉ đạo thành lập Tổ giúp việc do Cục trưởng Cục Viễn thông là Tổ trưởng. Nhiệm vụ của Tổ giúp việc do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công. Tổ giúp việc được huy động các chuyên gia tư vấn để thực hiện nhiệm vụ được giao trong trường hợp cần thiết.

Cục Viễn thông là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, giúp Ban Chỉ đạo điều phối hoạt động của Ban Chỉ đạo theo Kế hoạch đề ra; chịu trách nhiệm bảo đảm các điều kiện cần thiết cho hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Ngoài các chức danh Trưởng ban và Phó ban, Ban chỉ đạo thúc đẩy nghiên cứu phát triển công nghệ thông tin di động 6G gồm 11 uỷ viên:

1. Ông Nguyễn Văn Bá, Tổng biên tập báo VietNamNet;

2. Phạm Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại;

3. Ông Nguyễn Thành Phúc, Cục trưởng Cục Viễn thông;

4. Ông Lê Văn Tuấn, Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện;

5. Ông Nguyễn Thiện Nghĩa, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Công nghiệp Công nghệ thông tin và Truyền thông;

6. Ông Triệu Minh Long, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế;

7. Ông Nguyễn Khắc Lịch, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ;

8. Ông Nguyễn Đình Chiến, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel;

9. Ông Nguyễn Nam Long, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn VNPT;

10. Ông Vĩnh Tuấn Bảo, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty MobiFone;

11. Ông Nguyễn Minh Quang, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp công nghệ cao Viettel.

5/5 - (5194 bình chọn)