//Hướng dẫn thay đổi ngôn ngữ trình duyệt web

Hướng dẫn thay đổi ngôn ngữ trình duyệt web

Hướng dẫn thay đổi ngôn ngữ trình duyệt

Để thay đổi ngôn ngữ trên trình duyệt, các bạn thực hiện như sau

Trình duyệt chrome

Trình duyệt Microsoft Edge

Trình duyệt Firefox

với trình duyệt firefox chúng ta cũng thực hiện tương tự, vào cài đặt phần ngôn ngữ và add thêm tiếng việt

Trình duyệt Opera

Tương tự các bạn tùy chỉnh với trình duyệt opera, tìm đến phần ngôn ngữ và thêm tiếng việt vào

5/5 - (5194 bình chọn)