//Hướng dẫn tạo chứng chỉ SSL cho hosting không có SSL miễn phí

Hướng dẫn tạo chứng chỉ SSL cho hosting không có SSL miễn phí

Tạo chứng chỉ SSL cho hosting không có SSL miễn phí

Chứng chỉ SSL giúp mã hóa dữ liệu được trao đổi giữa trình duyệt và webserver, tính năng này giúp bảo mật dữ liệu trên internet. Ở đây mình sẽ không nói vấn đề cần mã hóa dữ liệu khi gửi đi.

Hiện nay các hosting sử dụng Cpanel hầu hết đều hỗ trợ tính năng SSL miễn phí của Les’t Encrypt, tuy nhiên một số hosting giá rẻ lại không có. ( nguyên nhân tại sao các bạn tự suy luận nhé)

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo SSL miễn phí cho Website của mình. Cách này áp dụng cho hosting sử dụng cpanel hoặc control admin khác (không tích hợp SSL của les’t encrypt), còn với máy chủ webserver hay VPS thì các bạn tự tạo SSL dùng dịch vụ của les’t encrypt nhé

Hướng dẫn tạo chứng chỉ SSL miễn phí cho website

Ở chúng ta sẽ sử dụng dịch vụ web proxy của cloudflare. Thông thường khi chúng ta truy cập một website, trình duyệt sẽ lấy dữ liệu từ hosting, webserver. Tuy nhiên với dịch vụ proxy của cloudflare, thì trình duyệt sẽ kết nối tới cloudflare mà không kết nối trực tiếp tới hosting, và kết nối từ trình duyệt tới cloudflare được sử dụng ssl miễn phí của cloudflare.

Để sử dụng dịch vụ của cloudflare, các bạn truy cập vào đây và tạo 1 tài khoản miễn phí. Sau đó các bạn có thể thêm tên miền của mình vào cloudfare.

Tuy nhiên lưu ý rằng kết nối giữa cloudflare và hosting vẫn chưa được mã hóa ( không có SSL). Giải pháp chúng ta sẽ tạo SSL cho kết nối này

Sau khi tạo SSL xong các bạn chọn chế độ FULL ( strict ) trong phần cấu hình SSL của cloudflare

cài đặt SSL

Xem video

5/5 - (5194 bình chọn)