//Hướng dẫn hiển thị thư mục ẩn trên windows

Hướng dẫn hiển thị thư mục ẩn trên windows

Hướng dẫn hiển thị thư mục ẩn trên windows

Thư mục ẩn

Thư mục (folder) ẩn là tính năng có trên windows giúp chúng ta ẩn thư mục hoặc file để người dùng không biết không truy cập vào. Mặc định trên windows sẽ có những thư mục được ẩn đi, ví dụ thư mục ProgramData. Vậy làm sao để hiện thi các thư mục ẩn này? để chúng ta có thể truy cập nó

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách hiển thị các thư mục, file bị ẩn trên windows, các bạn xem video hướng dẫn bên dưới đây

Hướng dẫn hiển thị thư mục ẩn trên windows 11

Hướng dẫn hiển thị thư mục ẩn trên windows 10

Hướng dẫn hiển thị thư mục ẩn trên windows 8, 8.1

Hướng dẫn hiển thị thư mục ẩn trên windows 7

5/5 - (5194 bình chọn)