//Hướng dẫn cài đặt OpenVPN Server trên Windows

Hướng dẫn cài đặt OpenVPN Server trên Windows

Cài đặt VPN server cho windows

Để kết nối từ bên ngoài vào hệ thống mạng công ty an toàn, chúng ta sẽ sử dụng dich vụ VPN, ngày nay các loại router có tính năng VPN đã khá phổ biến, giúp chúng ta tạo tài khoản vpn để người dùng truy cập dễ dàng

Tuy nhiên, với những công ty nhỏ, chỉ được trang bị 1 modem của nhà mạng thì sẽ không có tính năng VPN hỗ trợ, do đó chúng ta cần tự xây dựng 1 vpn server để sử dụng

Nếu bạn có 1 máy chủ windows server, thì thường chúng ta sẽ tận dụng tính năng cài đặt vpn trên windows server sử dụng Giao thức Point-To-Point Tunneling Protocol (PPTP). Đây là 1 cách đơn giản, nhưng lại không an toàn, ngoài ra 1 số modem không hỗ trợ giao thức GRE, vì vậy sẽ không sử dụng được. Ngoài ra vẫn còn những giao thức khác an toàn hơn, tuy nhiên việc cấu hình khá khó khăn, có thể yêu cầu thêm chứng chỉ SSL/ TSL

OpenVPN

OpenVPN là một phần mềm VPN mã nguồn mở có thể chạy trên nhiều nền tảng, windows, linux và macOS,…

Nếu mạng nội bộ của bạn không có 1 router có sẵn VPN, không có máy chủ windows server hay một máy chủ linux thì sao?

Đừng lo các bạn vẫn có thể xây dựng 1 vpn server trên windows client như windows 10, windows 11 bằng cách sử dụng OpenVPN

Hướng dẫn cài đặt OpenVPN Server trên Windows

Đầu tiên các bạn tải openVPN mới nhất tại đây

Trên máy tính ở cty ( đóng vai trò là máy chủ VPN)

Sau khi tải về, các bạn chạy file để cài đặt

Ở màn hình dưới đây, chọn customize

Chọn cài đặt thêm EasyRSA 3 ….. (mặc định cái này không được cài đặt)

Sau khi cài đặt xong chúng ta tiến hành tạo chữ ký số và chứng chỉ bảo mật SSL cho kết nối VPN của người dùng

Mở CMD với quyền admin

Chạy lệnh sau:

cd "C:Program FilesOpenVPNeasy-rsa"

Chạy các lệnh sau:

EasyRSA-Start.bat
./easyrsa init-pki
./easyrsa clean-all

Tạo chứng chỉ và key

Chạy các lệnh sau

./easyrsa build-ca nopass
./easyrsa build-server-full server nopass
./easyrsa build-client-full Client1 nopass

Với client1, các bạn có thể đặt tên người dùng để quản lý và sử dụng

Tiếp tục chạy lệnh sau

./easyrsa gen-dh

Sau khi hàn thành các bạn đóng màn hình cmd

Chúng ta sẽ có các chứng chỉ và khóa được tạo ra tương ứng với các thư mục dưới đây

CA certificate C:Program FilesOpenVPNeasy-rsapki

Diffie-Hellman parameters C:Program FilesOpenVPNeasy-rsapki

Client and Server keys C:Program FilesOpenVPNeasy-rsapkiprivate

Client and Server certificates C:Program FilesOpenVPNeasy-rsapkiissued

Tiếp theo, copy các file dưới đây vào thư mục này: C:Program FilesOpenVPNconfig-auto”

C:Program FilesOpenVPNeasy-rsapkica.cert
C:Program FilesOpenVPNeasy-rsapkidh.pem
C:Program FilesOpenVPNeasy-rsapkiissuedserver.cert
C:Program FilesOpenVPNeasy-rsapkiprivateserver.key

Tiếp theo, copy file server.ovpn từ C:Program FilesOpenVPNsample-config vào C:Program FilesOpenVPNconfig-auto

Mở file server.ovpn với Notepad, xóa hết toàn bộ nội dung và thêm vào nội dung dưới đây

port 1194
proto udp
dev tun
ca ca.crt
cert server.crt
key server.key
dh dh.pem

server 10.50.8.0 255.255.255.0
ifconfig-pool-persist ipp.txt

keepalive 10 120

comp-lzo

persist-key
persist-tun

status openvpn-status.log

verb 3

Lưu lại file.

Tạo 1 rule trên windows firewall cho phép port của OpenVPN hoạt động

Mở CMD với quyền admin và chạy lệnh dưới đây

netsh advfirewall firewall add rule name="OpenVPN" dir=in localport=1194 remoteport=0-65535 protocol=UDP action=allow remoteip=any localip=any

Tiếp theo chạy các lệnh dưới đây

net stop openvpnservice

net start openvpnservice

Copy 3 file dưới đây qua máy tính Client

C:Program FilesOpenVPNeasy-rsapkica.cert
C:Program FilesOpenVPNeasy-rsapkiissuedclient.crt
C:Program FilesOpenVPNeasy-rsapkiissuedclient.key

Trên máy tính client

Cài đặt OpenVPN, tuy nhiên chúng ta chỉ cần chọn install now, không cần cài đặt RSA

Copy 3 file ở server vào thư mục sau: C:Program FilesOpenVPNconfig

Copy file Client.ovpn từ C:Program FilesOpenVPNsample-config vào C:Program FilesOpenVPNconfig

Mở lên với notepad và chỉnh sửa như sau

Tìm dòng : remote my-server-1 1194

Thay my-server-1 bằng IP wan của bạn (Check IP Wan)

Ví dụ: remote 116.126.112.23 1194

Sửa tiếp các dòng dưới đây

Xóa dấu # trước dòng này

Lưu lại file

Tiếp theo, đăng nhập vào modem nhà mạng và tạo 1 rule NAT Port 1194 tới máy chủ OpenVPN server

Sau khi xong, chúng ta tiến hành kết nối với vpn server

Như vậy là mình đã hướng dẫn xong cách tạo OpenVPN để kết nối vào mạng cty một cách an toàn.

Chúc các bạn thành công

TAGS:
5/5 - (5194 bình chọn)