//Hướng dẫn cài đặt office 2010

Hướng dẫn cài đặt office 2010

Hướng dẫn cài đặt office 2010

Cài đặt office 2010

Xem video cài đặt phần mềm microsoft office 2010

Hướng dẫn kích hoạt office 2010 miễn phí

Đối với office volume license ( bản dành cho doanh nghiêp)

Nếu bạn không biết mình đang cài phiên bản retail hay volume license, thì hãy dùng cách bên dưới

Mở chương trình CMD với quyền admin ( xem hướng dẫn )

Chạy các lệnh sau, copy dán vào và nhấn enter

if exist "%ProgramFiles%Microsoft OfficeOffice14ospp.vbs" set folder="%ProgramFiles%Microsoft OfficeOffice14"
if exist "%ProgramFiles(x86)%Microsoft OfficeOffice14ospp.vbs" set folder="%ProgramFiles(x86)%Microsoft OfficeOffice14"

Tiếp theo, đảm bảo rằng máy tính của bạn có kết nối internet

Chạy tiếp các lệnh sau

cscript %folder%ospp.vbs /inpkey:VYBBJ-TRJPB-QFQRF-QFT4D-H3GVB
cscript %folder%ospp.vbs /inpkey:YC7DK-G2NP3-2QQC3-J6H88-GVGXT
cscript %folder%ospp.vbs /sethst:s8.uk.to
cscript %folder%ospp.vbs /setprt:1688
cscript %folder%ospp.vbs /act

Đối với phiên bản office retail và cả volume license

Đầu tiên chúng ta cần tải về thư viện sau: DOWNLOAD

Tải về và giải nén (chọn extract here), sau đó copy thư mục library vào ổ đĩa C

Mở chương trình CMD với quyền admin ( xem hướng dẫn )

Chạy các lệnh sau, copy dán vào và nhấn enter

if exist "%ProgramFiles%Microsoft OfficeOffice14ospp.vbs" set folder="%ProgramFiles%Microsoft OfficeOffice14"
if exist "%ProgramFiles(x86)%Microsoft OfficeOffice14ospp.vbs" set folder="%ProgramFiles(x86)%Microsoft OfficeOffice14"

Tiếp theo chạy lệnh sau:

cd /d c:library
for /f %x in ('dir /b *') do cscript %folder%ospp.vbs /inslic:%x

Tiếp theo, đảm bảo rằng máy tính của bạn có kết nối internet

Chạy tiếp các lệnh sau

cscript %folder%ospp.vbs /inpkey:VYBBJ-TRJPB-QFQRF-QFT4D-H3GVB
cscript %folder%ospp.vbs /inpkey:YC7DK-G2NP3-2QQC3-J6H88-GVGXT
cscript %folder%ospp.vbs /sethst:s8.uk.to
cscript %folder%ospp.vbs /setprt:1688
cscript %folder%ospp.vbs /act

CChờ kiểm tra kết quả, nếu có lỗi thì chạy lại lệnh

/atc

Ok như vậy là xong

xem video

5/5 - (5194 bình chọn)