//Fix lỗi “You do not have permission to open the application…” trên macOS Big Sur

Fix lỗi “You do not have permission to open the application…” trên macOS Big Sur

You do not have permission to open the application

Từ phiên bản macOS big sur, một số phần mềm crack hoặc keygen khi mở thì gặp lỗi như dưới đây

Hướng dẫn khắc phục

Cách 1

1. Tải file “gatekeeper_helper-command” và giải nén

2. Mở terminal gõ lệnh sau:

chmod +x [Kéo file GateKeeper_Helper.command vào cửa sổ Terminal]

Ví dụ mình để trong thư mục Download thì chỉ việc mở Terminal lên, gõ chmod +x rồi kéo file GateKeeper_Helper.command vào cửa sổ Terminal rồi Enter. Lúc đó lệnh sẽ có dạng như sau:

3. Chạy file GateKeeper_Helper.command vừa chmod ở bước 2 sẽ gặp màn hình sau:

4. Gõ số 4 để chọn Option 4 và Enter. Sau đó kéo thả ứng dụng bị lỗi vào cửa sổ Terminal và tiếp tục Enter

Chạy lại phần mềm.

Cách 2

Bước 1: Đầu tiên, bạn chép file Keygen bị lỗi ra đâu đó trong ổ cứng, ví dụ Desktop

Bước 2: Cài đặt Homebrew

Các bạn cài đặt Homebrew bằng cách vào trang chủ: brew.sh.

Sau đó copy dòng lệnh trên trang chủ của Brew.sh và dán vào Terminal để cài đặt homebrew

Đợi 1 lúc cho cài đặt Homebrew hoàn tất (khoảng vài phút hay chục phút tuỳ máy vs mạng). Sau khi chạy lệnh trên trang chủ xong.

Nếu Homebrew có gợi ý như phần đóng khung đỏ trong hình sau:

Bạn cần chạy thêm 2 lệnh như hình dưới đây (không có thì bỏ qua)

Bước 3: Tiếp theo, bạn mở Terminal lên và copy hoặc gõ vào dòng lệnh sau:

brew install --build-from-source upx

Bước 4: Trở lại màn hình Desktop, tìm tới file xf-adesk19 đã chép ra ngoài Desktop ở bước 1. Click chuột phải> Chọn Show Package Contents> vô thư mục Contents>MacOS> sẽ thấy file x-force bên trong

Bước 5: Mở cửa sổ Terminal tiếp tục gõ vào lệnh sau:

sudo upx -d 

Sau đó kéo file x-force vừa mở ở trên vào cửa sổ Terminal và Enter

Sau đó Enter, nhập mật khẩu, (chú ý sau chữ -d có khoảng trắng) rồi mới kéo file vào cửa sổ Terminal

Chạy xong hiện thông báo như màn hình sau là thành công

Bây giờ bạn quay ra Desktop mở file xf-adesk19 lên xem, đã không còn lỗi nữa (đương nhiên vẫn phải tắt gatekeeper mới mở được, cái này mình không nói lại ở đây)

5/5 - (5194 bình chọn)