//Download MCBoot Vn v9.7 build 010723 Pro 2023

Download MCBoot Vn v9.7 build 010723 Pro 2023

Download MCBoot vn 2023 PRO

MCBoot PRO

MCboot_vn 2023 Công cụ cứu hộ máy tính chuyên nghiệp

Tính năng, công cụ cứu hộ máy tính chuyên nghiệp và được hỗ trợ đầy đủ- Các Apps trên win pe đầy đủ cập nhật mới

 • Nhận diện ổ Nvme intel gen 7,8,10, 11, 12, 13
 • Boot UEFI với win 32
 • Nhận Wifi, chuột intel gen 11, 12, 13
 • Hỗ trợ tích hợp cài windows
 • EasyBCD 2.4 – EasyUEFI Fix lỗi máy tính
 • Ứng dụng hỗ trợ boot UEFI trên Dos
 • Tích hợp Micorsoft Net Framwork và C++
 • Tích hợp Test Camera, test Microphone, Test Sound,
 • Tích hợp Ultraiwier, PPPoE Network, Remote Desktop Connection, Mstsc.
 • Hỗ trợ kết nối điện thoại và chia sẽ mạng từ điện thoại qua máy tính
 • Hỗ trợ Kết nối điện thoai (MTP) Chia sẽ dữ liệu quan điện thoại
 • Hỗ trợ kết nối điện thoại (RNDIS) Chia sẽ mạng điện phụ kiện điện thoại
 • Tốc độ boot nhanh, chạy các ứng dụng mượt
 • Hỗ trợ rút USB-HDD box ra ứng dụng vẫn sử dụng tốt

Download MCBoot vn 2023 PRO

Download MCBoot vn 2023 PRO

Hướng dẫn tạo USB Boot các bạn xem: tại đây

5/5 - (5194 bình chọn)