//Doanh nghiệp có nhiều lao động nữ hoặc có nữ lãnh đạo sẽ được hỗ trợ đào tạo về chuyển đổi số

Doanh nghiệp có nhiều lao động nữ hoặc có nữ lãnh đạo sẽ được hỗ trợ đào tạo về chuyển đổi số  • Nam miền Bắc


  • Nữ miền Bắc


  • Nữ miền Nam


  • Nam miền Nam


Đây là chương trình đào tạo do Trung tâm CRC (Hội Truyền thông số Việt Nam) phối hợp với Cục Phát triển Doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) và công ty Talent Gene tổ chức. Doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ 100% kinh phí.

Doanh nghiệp có nhiều lao động nữ hoặc có nữ lãnh đạo sẽ được hỗ trợ đào tạo về chuyển đổi số

Trong bối cảnh các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ do nữ làm chủ đang phải đối mặt với những thách thức rất lớn từ cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và tác động bởi đại dịch COVID-19, nhu cầu chuyển đổi số trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

chuong trinh dao dao cds.jpg

Thực hiện triển khai “Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025” của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (ban hành tại Quyết định số 12/QĐ-BKHĐT ngày 07/01/2021); với mục tiêu nâng cao nhận thức, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho doanh nghiệp vừa và nhỏ về chuyển đổi số, Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo, Bồi dưỡng kiến thức truyền thông số (CRC) và Công ty Cổ phần Đào tạo và Phát triển nhân tài (Talent Gene) phối hợp với Cục Phát triển doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) tổ chức chương trình đào tạo về chuyển đổi số tại doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực sản xuất, chế biến do phụ nữ làm chủ, hoặc sử dụng nhiều lao động nữ.
Điều kiện tham dự:

– Là doanh nghiệp vừa và nhỏ, đã và đang hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, ngành nghề được thể hiện trên giấy đăng ký kinh doanh; Số lượng nhân viên (có đóng bảo hiểm xã hội): dưới 200 người; Tổng doanh thu 2022: dưới 200 tỉ đồng hoặc tổng nguồn vốn 2022 dưới 100 tỉ đồng.

– Doanh nghiệp do nữ làm chủ: Có một hoặc nhiều phụ nữ sở hữu trên 51% cổ phần hoặc doanh nghiệp vừa và nhỏ sử dụng nhiều lao động nữ, số lượng lao động nữ 50% trở lên (với doanh nghiệp dưới 100 người) và 30% trở lên (với doanh nghiệp từ 100 đến 200 người).

– Doanh nghiệp có nhu cầu đào tạo về chuyển đổi số, sẵn sàng và quyết tâm thực hiện chuyển đổi số.

– Doanh nghiệp chưa nhận được nhận hỗ trợ từ ngân sách nhà nước trong năm 2023 về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực.

Doanh nghiệp tham khảo thông tin chi tiết về chương trình đào tạo trên, cũng như có thể đăng ký tham gia tại địa chỉ: https://www.crc.edu.vn/phunutuchu

5/5 - (5194 bình chọn)