//Cấu hình gmail vào phần mềm mail client sử dụng POP

Cấu hình gmail vào phần mềm mail client sử dụng POP

Cấu hình gmail vào phần mềm mail client sử dụng POP3

Phần mềm mail client

Phần mềm mail client là các phần mềm dùng để đọc gửi nhận mail, như microsoft outlook, eM client,…

POP chỉ có thể được sử dụng cho một máy tính duy nhất. Email không được đồng bộ hóa theo thời gian thực. Thay vào đó, chúng được tải xuống và bạn quyết định mức độ thường xuyên bạn muốn tải email mới xuống. Bạn có thể đọc thư Gmail trên nhiều thiết bị và thư được đồng bộ hóa trong thời gian thực. Bạn cũng có thể đọc thư Gmail bằng cách sử dụng IMAP

Để cấu hình gmail vào các phần mềm mail client trên máy tính sử dụng giao thưc POP các bạn thực hiện như sau:

Bước 1: Hãy chắc chắn rằng POP là cách tốt nhất để đọc email của bạn

IMAP và POP là hai cách để đọc thư Gmail của bạn trong ứng dụng email khác.

IMAP có thể được sử dụng trên nhiều thiết bị. Email được đồng bộ hóa theo thời gian thực.

POP chỉ có thể được sử dụng cho một máy tính duy nhất. Email không được đồng bộ hóa theo thời gian thực. Thay vào đó, chúng được tải xuống và bạn quyết định mức độ thường xuyên bạn muốn tải email mới xuống.

Bước 2: Thiết lập POP

Đầu tiên, hãy thiết lập POP trong Gmail

  1. Trên máy tính, hãy mở Gmail.
  2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt sau đó Xem tất cả tùy chọn cài đặt.
  3. Nhấp vào thẻ Chuyển tiếp và POP/IMAP.
  4. Trong phần “Tải xuống POP”, hãy chọn Bật POP cho tất cả thư hoặc Bật POP cho thư đến từ bây giờ trở đi.
  5. Ở cuối trang, hãy nhấp vào Lưu thay đổi.

Tiếp theo, thực hiện thay đổi trên ứng dụng email của bạn

Vào ứng dụng của bạn, như là Microsoft Outlook và kiểm tra các cài đặt này.

Máy chủ thư đến (POP) pop.gmail.com
Yêu cầu SSL: Có
Cổng: 995
Máy chủ thư đi (SMTP) smtp.gmail.com
Yêu cầu SSL: Có
Yêu cầu TLS: Có (nếu có)
Yêu cầu xác thực: Có
Cổng cho TLS/STARTTLS: 587
Nếu bạn sử dụng Gmail bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học, hãy kiểm tra với quản trị viên của bạn để sửa đổi cấu hình SMTP.
Thời gian chờ máy chủ Nhiều hơn 1 phút (khuyến nghị là 5 phút)
Tên đầy đủ hoặc Tên hiển thị Tên bạn
Tên tài khoản, Tên người dùng hoặc Địa chỉ email Địa chỉ email của bạn
Mật khẩu Mật khẩu Gmail của bạn

– Vì lý do bảo mật google chặn cấu hình đọc mail trên các thiết bị, ứng dụng khác, để cấu hình được gmail vào outlook ta có 2 cách sau:

Video hướng dẫn Cấu hình gmail sử dụng POP

5/5 - (5194 bình chọn)