//Cấu hình gmail vào phần mềm mail client sử dụng IMAP

Cấu hình gmail vào phần mềm mail client sử dụng IMAP

Cấu hình gmail vào phần mềm mail client sử dụng IMAP

Thiết lập IMAP và thay đổi tùy chọn cài đặt SMTP để đọc thư Gmail trong các ứng dụng thư khác, chẳng hạn như Microsoft Outlook và Apple Mail. Khi sử dụng IMAP, bạn có thể đọc thư Gmail trên nhiều thiết bị và thư được đồng bộ hóa trong thời gian thực. Bạn cũng có thể đọc thư Gmail bằng cách sử dụng POP.

Lưu ý: Để tránh bị khóa tài khoản tạm thời, hãy đảm bảo bạn không tải xuống bằng IMAP quá 2500 MB mỗi ngày và không tải lên bằng IMAP quá 500 MB mỗi ngày. Nếu bạn đang thiết lập một tài khoản IMAP trên nhiều máy tính, hãy thử nghỉ một chút giữa mỗi lần thiết lập.

Thiết lập IMAP

Bước 1: Kiểm tra để đảm bảo rằng bạn đã bật IMAP

  1. Trên máy tính, hãy mở Gmail.
  2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt sau đó Xem tất cả tùy chọn cài đặt.
  3. Nhấp vào thẻ Chuyển tiếp và POP/IMAP.
  4. Trong mục “Truy cập IMAP”, hãy chọn Bật IMAP.
  5. Nhấp vào Lưu thay đổi.

Bước 2: Thay đổi SMTP và các tùy chọn cài đặt khác trong chương trình email khách

Sử dụng bảng dưới đây để cập nhật ứng dụng của bạn bằng thông tin chính xác

Máy chủ thư đến (IMAP) imap.gmail.com
Yêu cầu SSL: Có
Cổng: 993
Máy chủ thư đi (SMTP) smtp.gmail.com
Yêu cầu SSL: Có
Yêu cầu TLS: Có (nếu có)
Yêu cầu xác thực: Có
Cổng cho SSL: 465
Cổng cho TLS/STARTTLS: 587
Tên đầy đủ hoặc Tên hiển thị Tên bạn
Tên tài khoản, Tên người dùng hoặc Địa chỉ email Địa chỉ email đầy đủ của bạn
Mật khẩu Mật khẩu Gmail của bạn

– Vì lý do bảo mật google chặn cấu hình đọc mail trên các thiết bị, ứng dụng khác, để cấu hình được gmail vào outlook ta có 2 cách sau:

Hiện tại Gmail đã cho xác thực từ trình duyệt khi add mail vào các phần mềm như eM client, outlook,… Khi các bạn add tài khoản sẽ có một yêu cầu xác thực được kích hoạt, các bạn chỉ việc đăng nhập vào gmail và xác nhận quyền truy cập

5/5 - (5194 bình chọn)