//Cài đặt Macos Catalina 10.15 trên VMWare Pro 16.1

Cài đặt Macos Catalina 10.15 trên VMWare Pro 16.1

Hướng dẫn cài đặt macos 10.15 trên VMWare Pro 16

Mặc định vmware workstation pro chưa hỗ trợ cài đặt máy ảo chạy MaCOS của apple. để cài đặt được máy ảo chúng ta cần sử dụng tool để mở rộng việc hỗ trợ MacOS, ngoài ra cần phải tùy biến lại file hệ điều hành của macOS

Chuẩn bị

1. vmware workstation pro 16, Các bạn tự tải và cài đặt từ trang chủ vmware, key thì tìm trên mạng có rất nhiều.

2. Tool unlocker master, hỗ trợ vmware tạo máy ảo chạy macos

download Tool unlocker master

3. File ISO macOS để boot được trên phần cứng không phải của apple

Download macos 10.15.6.ISO

4. Tải xuống VMware Tools

Download VMware Tools

Cài đặt macos 10.15 trên VMWare Pro 16

– Chạy tool unlocker master

Đóng phần mềm vmware nếu đang mở, giải nén file unlocker

Chạy file win-install.cmd với quyền admin ( chuột phải file chọn run as administrator)

Chờ quá trình hoàn tất.

– Tạo máy ảo macos

Tạo và tùy chỉnh cấu hình máy ảo macos theo yêu cầu của bạn, khoảng 4GB RAM, 4 core, 100GB hard disk

– Chỉnh sửa file VMX

Sau khi tạo xong máy ảo ( không chạy), vào thư mục chứa máy ảo

Chuột phải file .vmx và chọn open with, chọn mở bằng phần mềm notepad

Thêm nội dung dưới đây vào dưới cùng và lưu lại

Với CPU intel

smbios.reflectHost = "TRUE"
hw.model = "MacBookPro14,3"
board-id = "Mac-551B86E5744E2388"
smc.version = "0"

Với CPU AMD

smc.version = "0"
cpuid.0.eax = "0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:1011"
cpuid.0.ebx = "0111:0101:0110:1110:0110:0101:0100:0111"
cpuid.0.ecx = "0110:1100:0110:0101:0111:0100:0110:1110"
cpuid.0.edx = "0100:1001:0110:0101:0110:1110:0110:1001"
cpuid.1.eax = "0000:0000:0000:0001:0000:0110:0111:0001"
cpuid.1.ebx = "0000:0010:0000:0001:0000:1000:0000:0000"
cpuid.1.ecx = "1000:0010:1001:1000:0010:0010:0000:0011"
cpuid.1.edx = "0000:0111:1000:1011:1111:1011:1111:1111"
smbios.reflectHost = "TRUE"
hw.model = "MacBookPro14,3"
board-id = "Mac-551B86E5744E2388"

Ok bật máy ảo lên và cài đặt macOS

Xem video

5/5 - (5194 bình chọn)