//Cài đặt macOS Big Sur trên VMware Pro 16.1.2

Cài đặt macOS Big Sur trên VMware Pro 16.1.2

Cài đặt macOS Big Sur trên VMware

Các bước cài đặt macOS Big Sur trên VMware

  • Tải xuống các tool và file ISO MacOS Big Sur
  • Cài đặt các công cụ cần thiết, Mở khóa VMware để cài đặt macOS Big Sur
  • Tạo một máy ảo mới
  • Cài đặt macOS
  • Cài đặt Công cụ VMware (Tùy chọn)

Download các công cụ và file iso macOS Big Sur

1, VMware Pro 16 download từ trang chủ vmware nếu chưa có

2, download tool Unlocker V3 cho VMware

3, Download file ISO macOS Big Sur

macOS Big Sur 11.0.1 (20B29)

4, Tải xuống VMware Tools

Download VMware Tools

Cài đặt tool Unlocker

Tắt phần mềm vmware nếu đang mở

Tải file unlocker mới nhất về máy tính, giải nén và chạy file win-install.cmd với quyền admin ( click chuột phải chọn Run as administrator)

Chờ đợi quá trình cài đặt kết thúc

Tạo 1 máy ảo MacOS

Yêu cầu: bật Virtualization Technology trong bios (còn gọi là Intel VT hoặc AMD-V).

Mở vmware và tạo 1 máy ảo

lựa chọn hệ điều hành là Apple mac OS X ( nếu không thấy, các bạn cần chạy lại tool Unlocker )

Tạo và tùy chỉnh cấu hình máy ảo macos theo yêu cầu của bạn, khoảng 4GB RAM, 4 core, 100GB hard disk

Add file ISO macOS đã tải về ở trên

Tiếp theo chúng ta cần chỉnh sửa file .VMX trong thư mục chứa máy ảo MACOS

Chuột phải file .VMX và chọn open with ( mở file với notepad)

Thêm các dòng sau với CPU intel

smbios.reflectHost = "TRUE"
hw.model = "MacBookPro14,3"
board-id = "Mac-551B86E5744E2388"
smc.version = "0"

NOTE: Nếu bạn sử dụng CPU AMD, thì thêm nội dung sau:

smc.version = "0"
cpuid.0.eax = "0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:1011"
cpuid.0.ebx = "0111:0101:0110:1110:0110:0101:0100:0111"
cpuid.0.ecx = "0110:1100:0110:0101:0111:0100:0110:1110"
cpuid.0.edx = "0100:1001:0110:0101:0110:1110:0110:1001"
cpuid.1.eax = "0000:0000:0000:0001:0000:0110:0111:0001"
cpuid.1.ebx = "0000:0010:0000:0001:0000:1000:0000:0000"
cpuid.1.ecx = "1000:0010:1001:1000:0010:0010:0000:0011"
cpuid.1.edx = "0000:0111:1000:1011:1111:1011:1111:1111"
smbios.reflectHost = "TRUE"
hw.model = "MacBookPro14,3"
board-id = "Mac-551B86E5744E2388"

Cài đặt macOS

Sau khi đã tạo và thiết lập xong máy ảo, bạn khởi chạy máy ảo để tiến hành cài đặt macOS

Cài đặt VMware tool

Sau khi cài đặt xong các bạn cần cài đặt VMware tool cho máy ảo macos, lưu ý không thể cài đặt bằng vmware tool có sẵn từ VMware, bạn phải sử dụng tool ở link bên trên phần download

xem video

5/5 - (5194 bình chọn)