//Cách truy cập dữ liệu trên Synology NAS từ máy tính Mac trong mạng LAN

Cách truy cập dữ liệu trên Synology NAS từ máy tính Mac trong mạng LAN

Hệ thống NAS Synology được thiết kế để giúp bạn lưu trữ và chia sẻ dữ liệu trong mạng cục bộ LAN nhanh chóng và dễ dàng, cho phép bạn truy cập trực tiếp vào các thư mục chia sẻ trên DiskStation mà không cần phải đăng nhập vào DSM nhiều lần. Ví dụ, bạn có thể truy cập vào dữ liệu trên DiskStation bằng Finder nhanh chóng giống như các thiết bị mạng khác. 

Trong bài viết này, SMNET sẽ hướng dẫn bạn cách thiết lập dịch vụ Win/Mac File Services để truy cập và chia sẻ tệp trên Synology NAS từ máy tính Mac trong mạng LAN.

Bật dịch vụ Mac file service sẽ biến Bộ định tuyến Synology Router thành máy chủ tệp Mac (máy chủ AFP) và cho phép bạn truy cập dữ liệu được lưu trên thiết bị lưu trữ kết nối với Bộ định tuyến Synology Router. Nếu bạn muốn duyệt các tệp bằng máy tính macOS của mình, hãy làm theo hướng dẫn bên dưới để bật tùy chọn này.

Để biến Router Synology thành máy chủ tệp Mac (máy chủ AFP) bạn làm như sau:

Bước 1: Truy cập Control Panel -> File Services -> Win/Mac/NFS.

Bước 2: Trong phần Mac File Service, đánh dấu vào hộp kiểm Enable Mac file service. Tích chọn Time Machine nếu bạn cần sao lưu dữ liệu. Để sao lưu dữ liệu từ Time Machine sang các thiết bị lưu trữ được gắn vào Bộ định tuyến Synology của bạn, hãy chọn một thư mục dùng chung shared folder từ menu thả xuống.

Bước 3: Nhấp vào Apply để lưu cài đặt.

Bước 4: Tiếp tục truy cập Control Panel -> File Services -> AFP. Tích vào Enable AFP service để biến Synology NAS thành Mac file server (AFP server) và nhấp vào Áp dụng.

Khi bạn đã bật thành công dịch vụ chia sẻ tệp Mac, bạn có thể bắt đầu truy cập các tệp trên thiết bị lưu trữ được kết nối thông qua Menu Bar hoặc Finder trên máy tính Mac của mình.

Lưu ý: Các thư mục được chia sẻ shared folder đang được sử dụng bởi các dịch vụ khác sẽ không khả dụng cho Time Machine.

Áp dụng quyền UNIX mặc định.

  • Bật tùy chọn này sẽ áp dụng các quyền mặc định của UNIX khi hệ thống đang tải lên hoặc tạo các tệp và thư mục. Các quyền được áp dụng giống như các quyền được áp dụng bởi lệnh UNIX umask. Khi tùy chọn này được bật, quyền UNIX là 644 đối với tệp và 755 đối với thư mục.
  • Khi tùy chọn này bị tắt, quyền UNIX là 666 đối với tệp và 777 đối với thư mục. Giá trị ô mặc định là 022.

Lưu ý: Bật tùy chọn này có thể gây ra các vấn đề về quyền không nhất quán giữa các giao thức khác nhau. Để tránh mâu thuẫn, Synology khuyên bạn nên tắt tùy chọn này.

Khi bạn đã kích hoạt thành công dịch vụ chia sẻ tệp Mac, bạn có thể bắt đầu truy cập các tệp trên thiết bị lưu trữ được kết nối thông qua Menu Bar hoặc Finder trên máy tính Mac của mình.

Truy cập thông qua Menu Bar

Bước 1: Mở Finder trên máy tính Mac.

Bước 2: Tìm đến thanh menu ở phía trên màn hình -> Chọn tab Go (Đi).

Bước 3: Chọn Connect to Server.

Bước 4: Điền địa chỉ IP của DiskStation, ngay sau “smb://” hoặc “afp://.” Ví dụ, “smb://192.168.23.144”. Click Connect để tiếp tục. Điền thông tin đăng nhập vào DSM gồm user name và password. Tài khoản người dùng của bạn phải có quyền read/write trên shared folder mà bạn muốn truy cập. Sau đó Click Connect để tiếp tục.

Bước 5: Sau đó bạn sẽ có thể thấy DiskStation của bạn được liệt kê dưới mục Shared trong cửa sổ Finder. Nhấp đôi vào một shared folder để xem nội dung dữ liệu bên trong.

Truy cập thông qua Finder

Bước 1: Mở Finder trên máy Mac.

Bước 2: Tìm đến mục Shared.

Bước 3: Nếu bạn không thấy DiskStation, click nút All để xem tất cả các thiết bị được chia sẻ trong mạng. Tìm đến thiết bị DiskStation và nhấn chuột 2 lần vào để kết nối.

Bước 4: Nếu bạn thấy thông báo “Connection Failed”, hãy click vào nút Connect As…. Điền thông tin đăng nhập vào DSM gồm user name và password. Tài khoản người dùng của bạn phải có quyền read/write trên shared folder mà bạn muốn truy cập. Sau đó click Connect để tiếp tục. Bạn sẽ thấy đã kết nối được tới DiskStation và đã sẵn sàng để truy cập vào các shared folder.

5/5 - (5194 bình chọn)