//Cách thiết lập HomeGroup sharing trên windows 10

Cách thiết lập HomeGroup sharing trên windows 10

1. Nhấp chuột phải vào biểu tượng không dây trên thanh tác vụ và chọn “Mở Network and Sharing Center”.

network sharing center

2. Nhấp vào “Ready to create” bên cạnh HomeGroup. Nếu một HomeGroup đã tồn tại trên mạng của bạn, nó sẽ nói “Joined”.

create homegroup

3. Nhấp vào nút Tạo nhóm gia đình.

create homegroup2

4. Nhấp vào next.

5. Chọn nội dung bạn muốn chia sẻ. Máy in hay bất cứ thiết bị nào được chia sẻ theo mặc định.

create homegroup3

6. Viết xuống mật khẩu HomeGroup Windows tạo cho bạn. Bạn sẽ cần nó cho mỗi máy tính bạn muốn tham gia HomeGroup.

7. Nhấp vào Finish.