//Cách tắt Adobe Flash trong Trình duyệt Edge của Windows 10

Cách tắt Adobe Flash trong Trình duyệt Edge của Windows 10

Disable Flash in Edge Browser

1. Nhấp vào nút menu trong Edge. Đó là ba dấu chấm ở góc trên bên phải.

click menu

2. Chọn Cài đặt từ menu.

select settings

3. Nhấp vào nút “View advanced settings“. Bạn sẽ phải cuộn xuống một chút để tìm nó.

Click view advanced settings

4. Tắt “Sử dụng Adobe Flash Player” để tắt.

Toggle flash to off

Vậy là qua 4 bước quá đơn giản chúng mình đã có thể tự tắt được Adobe Flash.