//Cách sửa file hosts nhanh chóng đơn giản

Cách sửa file hosts nhanh chóng đơn giản

Cách sửa file hosts

Hướng dẫn sửa file hosts trên windows nhanh chóng đơn giản

Xem thêm sửa file hosts trong macOS

Mở hộp thoại tiềm kiếm (nhấn phím windows + S)

Nhập vào notepad

Chuột phải notepad, chọn Run as administrator

Chọn Open

Chọn tới thư mục sau: C:WindowsSystem32Driversetc

Click chọn All file (*.*)

Chọn file hostsOpen

Sửa nội dung sau đó chọn File => Save

Ok vậy là xong

5/5 - (5194 bình chọn)