//Cách Network Drive trên Windows 10 – 2018

Cách Network Drive trên Windows 10 – 2018

map network drive

1. Mở File Explorer và chọn PC.

2. Nhấp vào nút Network Drive trong menu ruy-băng ở trên cùng, sau đó chọn “Map network drive”. (Đây là dưới tab Máy tính, tab này sẽ tự động mở khi bạn truy cập Máy tính này, như trên.)

hit map button

3. Chọn ký tự ổ đĩa bạn muốn sử dụng cho thư mục mạng, sau đó nhấn Duyệt.

map network drive

4. Điều hướng đến thư mục bạn muốn Map network drive và nhấn OK sau khi chọn nó.

select folder

5. Xác nhận lựa chọn của bạn và nhấn Finish. Bạn có thể chọn kết nối lại vào thư mục mỗi khi bạn đăng nhập để luôn có sẵn cho bạn và nếu cần, hãy sử dụng tài khoản người dùng khác để kết nối với thư mục.

Khi bạn hoàn tất, bạn sẽ thấy ký tự ổ đĩa mới trong Máy tính này và sẽ có thể truy cập vào nội dung của nó giống như bất kỳ thư mục nào khác. Nếu bạn muốn ngắt kết nối ổ đĩa mạng, hãy nhấp chuột phải vào ổ đĩa đó và chọn “Ngắt kết nối”.