//Cách Hide Taskbar Windows 10

Cách Hide Taskbar Windows 10

Nếu thiết bị của bạn có màn hình nhỏ, việc ẩn đi thanh Taskbar sẽ giúp bạn có một không gian làm việc lớn hơn. Windows 10 cho phép bạn tự động Hide Taskbar Windows 10 này đi khi không sử dụng.

Cách thực hiện như sau:

  1. Bấm phải vào thanh Taskbar, chọn Properties.Cách Hide Taskbar Windows 10 1

2. Bấm dấu chọn vào mục Auto-hide the taskbar. Sau đó OK để việc thực thi có tác dụng.Cách Hide Taskbar Windows 10 2

Chúc bạn Hide Taskbar Windows 10 thành công