//Cách đem các trò cổ điển Solitaire và Minesweeper vào Windows 10

Cách đem các trò cổ điển Solitaire và Minesweeper vào Windows 10

hero

1. Tải xuống các tệp  Windows 7 Games for Windows 10, Windows 8, and Windows 8.1 zip file từ WinAero. Quảng cáo “tải xuống tại đây” không phải là những gì bạn đang tìm kiếm, thay vào đó bạn sẽ phải cuộn xuống trang và tải xuống từ liên kết bên cạnh dấu đầu dòng.

download

2. Một lần nữa, cuộn qua các quảng cáo nhắc bạn tải xuống và thay vào đó nhấp vào liên kết gần nút Donate button.

link

3. Nhấp OK trên cửa sổ bật lên và chờ tệp tải xuống.

ok

4. Nhấp đúp extract các tập tin.

extract 3139771499113953

5. Bấm đúp vào tệp ứng dụng.

open 3139771499113954

6. Nhấp vào Có trên cửa sổ bật lên và chờ trong khi trình cài đặt tải.

yes 3139771499113953

7. Chọn ngôn ngữ của bạn.

language

8. Nhấp vào Tiếp theo.

next

9. Chọn các trò chơi bạn muốn cài đặt bằng cách chọn / bỏ chọn các hộp bên cạnh tiêu đề.

choose

10. Nhấp Cài đặt.

install