//cách ẩn tên và địa chỉ email của bạn trên màn hình đăng nhập của Windows

cách ẩn tên và địa chỉ email của bạn trên màn hình đăng nhập của Windows

hide user info login

Các bước bên dưới hoạt động với Windows 8 và Windows 10 và sẽ được áp dụng cho tất cả tài khoản người dùng trên PC của bạn. Lưu ý rằng nếu bạn đang sử dụng Windows 10 Home edition, bạn sẽ cần sử dụng phương thức đăng ký, vì bạn sẽ không có quyền truy cập vào Trình chỉnh sửa chính sách nhóm.

Phương pháp 1: Chỉnh sửa Computer Policy để ẩn tên và địa chỉ email của bạn .

1. Tìm kiếm “Local Group Policy Editor” trên thanh tác vụ Windows và nhấn Enter.

group policy

2. Điều hướng đến Computer Configuration > Windows Settings > Security Settings > Local Policies > Security Options.

group policy security

3. Nhấp đúp vào “Interactive logon: Display user information when the session is locked”. Điều này sẽ cho Windows biết thông tin người dùng nào sẽ hiển thị trên màn hình đăng nhập khi máy tính xách tay của bạn bị khóa.

group policy locked

4. Chọn “Do not display user information”.

group policy locked2

5. Nhấp vào Áp dụng sau đó nhấp OK để ẩn tên và địa chỉ email của bạn trên màn hình đăng nhập của Windows này, có hiệu lực ngay lập tức.

6. Tiếp theo, nhấp đúp vào “Interactive logon: Do not display last user name”. Điều này cho Windows biết có hay không hiển thị thông tin người dùng của bạn khi bạn khởi động máy tính.

group policy lastusername

7. Thay đổi cài đặt thành Disabled và nhấp OK.

group policy lastusername2

Cách 2: Chỉnh sửa Registry để ẩn tên và địa chỉ email của bạn.

1. Tìm kiếm “regedit” trên thanh tác vụ Windows và nhấn Enter.

regedit

2. Điều hướng đến HKEY_LOCAL_MACHINE Software Microsoft Windows CurrentVersion Policies System.

3. Nhấp đúp vào dontdisplaylastusername.

regedit username

4. Thay đổi 0 thành 1 trong trường Dữ liệu giá trị.

regedit username value

5. Nhấp OK.

6. Nhấp chuột phải vào một vùng trống trong bảng bên phải và chọn New> DWORD (32-bit) Value.

regedit new dword

7. Nhập DontDisplayLockedUserID cho tên DWORD.

regedit new dword2

8. Nhấp đúp vào DontDisplayLockedUserID.

9. Thay đổi 0 đến 3 trong trường Dữ liệu giá trị.

regedit new dword3

10. Nhấn OK.

Lần sau khi bạn đăng nhập vào máy tính, thông tin của bạn sẽ bị ẩn. Để đăng nhập, bạn cần phải điền vào cả tên người dùng (địa chỉ email hoặc họ và tên) và mật khẩu của bạn. Đó là một bước bổ sung, nhưng một trong nhiều người có thể muốn làm vì lý do riêng tư hoặc bảo mật. Trong khi bạn đang ở đó, bạn có thể vô hiệu hóa màn hình khóa trong Windows 10 và truy cập vào màn hình đăng nhập nhanh hơn.